'60. yılında Tokat İmam Hatip' paneli


1000 yılı aşkındır yaşadığımız bu coğrafyada din eğitiminin önemi her dönemde artarak devam etmiştir. Büyük cihan devleti Osmanlı'nın yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında din eğitimi alanında bazı sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Ciddi bir altyapı oluşturulmadan kapatılan medreselerin yerine ikame edilen okullarda din eğitimi alanında bazı yeni modeller ortaya konulmuş, din eğitimi ve öğretimi İmam-Hatip okullarının açılmasına kadar ağır aksak devam etmiştir.

 

1970-1980'li yıllara gelindiğinde İmam-Hatip Okulları, Türkiye'de din eğitimi tecrübesini artıran, dinine bağlı ve daha donanımlı kuşakların yetişmesini sağlayan en önemli kurumlarından birisi haline gelmiştir. 1913 yılında Medresetü'l-Eimme ve'l-Hutebâ ismiyle eğitime başlayan ve günümüze kadar devam eden bu eğitim modeli, 2013 yılı itibarıyla tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birini yaşamaktadır.

 

1953 yılında açılan Tokat İmam Hatip Lisesi, Türkiye'de açılan 4. okuldur. Çok zor şartlar altında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Tokat İmam Hatip Okulu, zamanla bölgenin en başarılı eğitim kurumlarından birisi haline gelmiştir. 1990'lı yılların sonlarında ise Türkiye genelindeki bütün imam hatiplerde olduğu gibi büyük öğrenci kaybı yaşamıştır. 28 Şubat sürecinde kapanma noktasına gelen imam hatip liseleri 2012 yılında yürürlüğe konulan kademeli eğitim sistemi [4+4+4] avantajıyla yeniden tarihteki yerini almış ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkmıştır.

 

''60. Yılında Tokat İmam Hatip” panelinin amacı; Bütün yönleriyle Tokat İmam Hatip’in geçmiş tecrübelerinin değerlendirilmesi, gelecekteki konumunun tartışılması, yerel çerçevede bu eğitim sisteminin sosyal alana etkileri ve mevcut eğitim kalitesinin artırılmasıdır.

 

TİHDER tarafından düzenlenecek olan panelin, Tokat İmam Hatip Okulunda daha kaliteli eğitime kapı açacağı kanaatini taşımaktayız.

 

PANEL BAŞLIKLARI

1.     Kuruluş Tarihçesi ve kuruluş hikayeleri

2.     İmam Hatip Okulunda Öğrenci olmak ve başarılar

3.     İmam Hatip Okulun fiziki durumu 

4.     Eğitim niteliğini arttıracak tedbirler

5.     İmam Hatip Okulu ve STK ilişkileri

6.     İmam Hatip’den beklentiler

7.     İmam Hatip Okulun vizyonu

8.     Yapısal problemler, tespitler ve öneriler

9.     İmam-hatipli olmak kültürü

10.   İmam Hatip Okul ve yerel medya/iletişim

11.   İmam Hatip Okulu ve Siyaset ilişkisi

12.   İmam Hatip Okulun Tokat’a kazanımları

13.   İmam Hatip & Hüseyin Abbas


Not:1-Panel başlıkları serbesttir. (Gelen tebliği kurul değerlendirecektir.)

       2-Tebliğler Tokat İmam Hatiple sınırlıdır.

 

Panelde tebliğ sunacak katılımcıların Fevzi Gür – 0542 5773215 / fevzigur05@gmail.com irtibata geçmeleri önerilir 

TİHDER tarafından düzenlenmesine karar verilen panele ilgi ve alakanızı bekliyoruz.