2014 - 2015 Yurt Başvuru Formu ve Yurt Başvuru Takvimi


YURT BAŞVURU TAKVİMİ

 

1-    29 Ağustos 2014 Cuma Saat: 17.00 Son Başvuru Tarihi

2-    30 Ağustos 2014 Mülakat Tarihlerinin Açıklanması

3-    1-5 Eylül 2014 Mülakat Tarihleri

4-    6 Eylül Mülakatların Açıklanması

5-    8-10 2014 Kesin Kayıt Beyanı için Depozito Bedelinin yatırılması*

6-    11 Eylül 2014 Yedek Listelerin Açıklanması

7-    16-20 Eylül 2014 Kayıt için gerekli Evrakların Teslim edilmesi**

 

*Kesin Kayıt Beyanı için Depozito bedelini yatırıp herhangi bir nedenle ayrılan öğrencilerin depozitoları ödenmeyecektir.  

**Kesin Kayıt için  Gerekli Evraklar

      1- Depozito Dekontu

      2- Sabıka Kaydı

      3- Sağlık Raporu

      4- İkametgah

      5- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

      6- Öğrenci Belgesi veya Kayıt Belgesi

 

      Not: Belgeler eksik olduğu takdirde kayıt işlemi yapılmayacaktır.Belgeler Kesin kayıt tarihi bitimine (20 Eylül 2014) kadar elden veya posta yoluyla iadeli taahhütlü gönderilmesi gerekmektedir.