Batman Ensar Eğitim ve Kültür Evi Projesi


BATMAN ENSAR EĞİTİM VE KÜLTÜR EVİ PROJESİ

Projemiz farklı yetersizlik ve nedenlerden ötürü ihmal edilen İmam-Hatip Liselerinden mezun veya okumakta olan erkek ve kız öğrencilerimize yönelik bir Eğitim ve Etüt Merkezi oluşturarak öğrencilerimizin;

1)Eşit ortam ve olanaklarda eğitim kalitelerini yükseltmelerine,

2)Sosyal ve kültürel yönlerini pozitif yönde geliştirmelerine,

3)Kendilerini daha iyi bir şekilde ifade edebilen bilinçli,ahlaklı ve faydalı bireyler olarak gelecekteki yerlerini almalarına katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.

Söz konusu amaçlarımıza en üst seviyede ulaşma noktasında gerek kız öğrencilerimize yönelik olan derslik sayılarının arttırılması gerekse daha önce yapılmamış olan sadece erkek öğrencilerimize yönelik oluşturacağımız eğitim ve kültür evimizde yeni derslik alanlarının  oluşturulması en öncelikli faaliyetimiz olacaktır.

 

“ Bu amaçla proje kapsamında Erkek Şubemizde 10 Bilgisayarlık bir Bilgisayar sınıfı ve 20 kişilik bir derslik oluşturulmuştur.”

 

Kapasitesi güçlendirilecek olan kız  eğitim ve kültür evimiz ve yeni kurulacak olan erkek öğrencilerimize yönelik eğitim merkezimizde temel olarak hedef kitlemiz olan öğrencilerimizin öğretim seviyeleri dersler , ders dışı etütler ve denemelerle desteklenerek söz konusu hedef kitlemizin gelecekte daha iyi bir şekilde hak ettikleri yerleri almalarına katkı sağlanacaktır. 

Öğrencilerimizin öğretim dışındaki sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilme ve onları ilgi alanları doğrultusunda sanatsal , kültürel ve sosyal faaliyetlerle bir araya getirebilme en az öğretimleri kadar önceliklidir. Bu bağlamda öğrencilerimizin kişiliklerini , özelliklerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilecekleri faaliyet alanları oluşturulacaktır.

 

“Bu amaçla proje kapsamında kız öğrencilerimiz ile Şanlıurfa-Harran , Erkek öğrencilerimizle Gaziantep gezisi gerçekleştirilmiştir.”

 

Hem  kız hem de erkek öğrencilerimize yönelik oluşturacağımız Eğitim ve Kültür evimizde gerçekleştireceğimiz Resim/Ebru kursları , Geleneksel Türk sanatları (hat ve tezhip ) kursları ve Ney kursları sayesinde öğrencilerimizin boş zamanlarını etkili , verimli ve istedikleri bir sosyal alanda geçirmelerine yardımcı olunacak ve onların özgüveni yüksek , üretken ve sosyal bireyler olmalarına katkı sağlanacaktır. 
  • Yapılan kurs faaliyetleri sonucunda öğrencilerin okul eğitimlerine katkı sağlanmış olup bu faaliyetlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Projeleri  Destek Programı katkısıyla yapıldığı özellikle belirtilmiştir.

 

  • Projede 300 öğrenci hedefi bulunmasına rağmen 560 öğrenciye ulaşılıp ücretsiz kurs verilmiştir.

 

  • Yapılan Şanlıurfa-Harran Piknik organizasyonu ile öğrencilerin ders ve sınav stresinden bir nebze de olsa sıyrılmaları sağlanmış. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle devam eden Projemizin sadece kurslardan ibaret olmadığı ve sosyal yönününde olduğu öğrencilere anlatılmıştır.

 

  • Yapılan Proje açılış toplantısı ile toplantıya iştirak eden 196 katılımcıya, Basın mensupları aracılığı ile tüm Batman halkına hem projenin hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla ülke genelinde projenin ve bakanlığın tanınırlığına katkı sağlanmıştır.

 

  • Yapılan Ziyaret-Veysel Karani Piknik organizasyonu ile öğrencilerin ders ve sınav stresinden bir nebze de olsa sıyrılmaları sağlanmış. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle devam eden Projemizin sadece kurslardan ibaret olmadığı ve sosyal yönününde olduğu öğrencilere anlatılmıştır.

 

  • Yapılan Proje kapanış  toplantısı ile toplantıya iştirak eden 280 katılımcıya, Basın mensupları aracılığı ile tüm Batman halkına hem projenin hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla ülke genelinde projenin ve bakanlığın tanınırlığına katkı sağlanmıştır.